Relació de defuncions de l’hospital militar de la Serra d’Almos (19 setembre – 21 novembre 1938)

RELACIÓ DE DEFUNCIONS DE L’HOSPITAL MILITAR DE LA SERRA D’ALMOS
Jaume Gimeno, la Serra d’Almos, febrer 2010

“ESPECIAL. JUTJAT MUNICIPAL DE LA SERRA D’ALMOS”
Llibre Registre de totes les defuncions Militars que van tenir lloc en aquesta població des de el dia 19 de setembre de 1938 (fins al 21 de novembre)i foren enterrats en el Cementiri Municipal

Entre el mes de setembre i, fins a finals de novembre de l’any 1938 va funcionar un hospital militar a La Serra d’Almos. Estava situat als afores del poble; en el mas d’Alerany, que es va habilitar per aquest efecte. Es pot considerar com un hospital de segona línia on feien cap els ferits que per motius mèdics no eren portats al tren-hospital de l’estació de Guiamets-La Serra d’Almos, situada a escassos 4 km de la nostra població. Els soldats morts a l’hospital eren enterrats a una fossa comuna excavada en el cementiri del poble. Existeixen diversos testimonis que poden certificar la seva ubicació exacta, així com també sobre alguns aspectes del funcionament de l’hospital.

A través de la publicació a la revista TIVISSA nº67 del llistat de defuncions militars produïdes a l’hospital de La Serra, vam tenir un coneixement més precís sobre la fossa comuna del nostre cementiri. I, així, a poc a poc, des de la nostra precària situació de “nucli agregat” al municipi de Tivissa, hem anat tirant endavant aquesta iniciativa de reconeixement públic de la fossa fins aconseguir el suport del Memorial Democràtic per a fer un acte d’homenatge a les víctimes el proper 16 de maig .

Esperem que tot plegat sigui un pas més per la recuperació de la història d’un període recent ple de morts que encara esperen ser localitzats pels seus últims parents. 

noms categoria enquadrament dia + nº registre causa
Aban Pascual, Felix sargt 29.09.38 56  
Adelas Imsies, Estanislau sold 102 B 09.11.38 163  
Albacerrada Vach, José sold. 12 B-4-1 04.11.38 116  
Alonso Castellnou (Castellvi?) Juan cabo. 139 B-1-1 26.09.38 43  
Alvarez Fernandez, Marcos tte 2º-33 btllon 30.09.38 59  
Alvarez, Ricardo sold. 13 B- 4- 24.09.38 32  
Antolin Garcia, Francisco sold. 45 Div, Bon Divisionario 01.11.38 104  
Aparman, Esteban sold. 130 B – 519 02.11.38 110  
Arenga Ortiz, Vicente sargt 101 B – 403 30.09.38 57  
Arias de la Morena, Francisco sold 1-4-4. 09.11.38 166  
Barnils Cinell, Alberto sold. 12 B -1-1 12.10.38 86  
Bernages Arenal, Mauricio sold 59 B-235 Amt 06.11.38 133  
Bernand, Raimon cabo 14 B- 4- CA 21.09.38 6  
Bitobella, Antonio sold. 21.09.38 11  
Busquet Prades, Juan sold. 15 Cuerpo 27.09.38 49  
Cabrero Callau, José sargt 130 B-519-1 05.11.38 122  
Calmo Carretero, Joaquin sold. 101 B – 401 01.10.38 63  
Cardonell Cardonell, Gabriel sold 45 B-139-201 06.11.38 138  
Casa Bas, Bautista sold. 45 Division 01.11.38 95  
Casas Flutart, Francisco sold. 226 B-3-1 23.09.38 24  
Castell Jonell, Francisco sold 60 B- 1-2 19.11.38 177  
Castellarnau Vidal, José sold 59 B-2-2 09.11.38 165  
Castells Casa, Alejandro sold 9-3-2. 10.11.38 167  
Castro Carmona, Antonio cabo 226 B-1-2 14.11.38 172  
Ceneta(Cinta?) Ganchora,Juan sold. 11 Ametralladoras 02.11.38 107  
Cun Anglada, Pedro sold. 130 B-520-4 01.11.38 101  
Debero Palomé, Pedro sol 8ª Bateria 7-6 20.09.38 1 abdomen
Delgado Martin, Aniceto sold. 101 B -402 06.10.38 77  
Diaz Conde, José sold. Bon. Divisionario 02.10.38 64  
Diaz Gils, Manuel sold. 72 B-287 02.11.38 108  
Duran, Pierre sold. 14 B-9-4 23.09.38 15  
Egea (Esca?) Garcia, Marcos sold. 29.09.38 54  
Eranio Raco, Juan sold. 227 B- 908-2 23.09.38 25  
Fandero, José sold 11-0-1ª Bda 07.11.28 157  
Fernandez Alvarez, Primitivo sargt 146 B- 557-1 14.10.38 90  
Fernandez Cuero, Sergio capit 227 B-908-2 06.11.38 141  
Fernandez Ferran, Pedro sold. 11 B-9-3 04.11.38 120  
Fernandez Gonzalez, Benjamin sold. 14 B-4 Ametralladores 23.10.38 91  
Ferrer Ramada, José sold. 227 B-906-3 25.09.38 39  
Ferrus Suñer, Fernando sold. 37 B-145-1 01.11.38 98  
Foca, Juan sold. 21.09.38 7  
Folguen Guillen, Antonio sold. 140 B-518-1 01.11.38 105  
Fornos Garcia, Manuel sold. 227 B-905-3 28.09.38 53  
Garcia Adrian, Vicente sold 1-4-4. 21.11.38 179  
Garcia Calero, José sold. 37 B- 148-42 25.09.38 37  
Garcia Garcia, Miquel sold. 226 B- 3 23.09.38 21  
Garcia Lopez, Angel sold. 101 B – 401 03.10.38 69  
Garcia Morales, Juan cabo 2-3-2. 16.11.38 174  
Garcia Pardo, Antonio sargt 15 Bon. 15 28.09.38 52  
Garcia Royo, Blas sargt A.F.C.A. 5-3 12.11.38 171  
Gerardo Borro, E.Joaquin cabo 1ªB-4 Bon 05.11.38 123  
Gheinc, Toney sold. 14 B- 1-1 23.09.38 19  
Gijon Mosegas, Luis sargt 9B-12 05.11.38 131  
Gimenez(Jimenez?) Ortega,Andrés sold. 145 B-4-4 10.10.38 81  
Gomez Fuentes, Pedro cabo 9 Bdra. 06.11.38 150  
Gomez Sanchez, Cristobal sold. 12 B-3-2 20.09.38 3 espalda
Gonzalez Gil, José sargt 12 B-3-2 06.11.38 137  
Gonzalez Lopez, Antonio comisario 17.11.38 176  
Gonzalez Moreno, Miguel sold. 45 B – 5-Ametralladores 12.10.30 85  
Gonzalez Rodriguez, Santiago Jefe telegrafos Ejercito del Ebro   06.11.38 142  
Granados Valverde, José sold. 139 B-1-2 26.09.38 45  
Granch, Henry de sold. 15 B-57- amtrll 27.09.38 47  
Grau Priol, Joaquin paisano 01.11.38 99  
Gregorio de Diego, Victoriano sold 403 B-2ª 06.11.38 145  
Guillem Palacin, José sold. 60 B – 2ª 04.10.38 72  
Guinovart Vila, Ramon sold 11-1-2-4 08.11.38 160  
Gumalt Benito, Antonio sargt Bda Zapadores 08.11.38 159  
Gutierrez Trujillo, Pedro sold. 14 B- 3-3 25.09.38 35  
Hermenegildo, Felipe sold 45 B – 9-4 06.11.38 136  
Hermida Algibay, Manuel tte 118 B-370-3 12.11.38 170  
Iglesias Gonzalo, José sargt 130 B-518 06.10.38 78  
Indocumentado sold. 22.09.38 13 craneo
Indocumentado sold. 23.09.38 26  
Indocumentado sold. 23.09.38 27  
Indocumentado sold. 23.09.38 28  
Indocumentado tte 13 B-2-3 25.09.38 38  
Indocumentado sold. 26.09.38 46  
Indocumentado sold. 28.09.38 50  
Indocumentado sold. 01.10.38 60  
Indocumentado sold. afecto D.E.C.A. 02.10.38 66  
Indocumentado sold. afecto D.E.C.A. 02.10.38 67  
Indocumentado sold. 03.10.38 70  
Indocumentado sold. 10.10.38 82  
Indocumentado sold. 04.11.38 113  
Indocumentado sold 04.11.38 114  
Indocumentado sold. 04.11.38 119  
Indocumentado sold 06.11.38 147  
Indocumentado sold 07.11.38 153  
Indocumentado sold Bateria de Obuses 12.11.38 169  
Jarca Albert, Antonio sold. 9 B- 3-3 01.11.38 96  
Jubameto Gil, Juan sold. 10 B-38-2 01.11.38 102  
Lieses Gilabert, Francisco sold. 12 B- 1 24.09.38 30  
Llobin, Tony cabo 15 B-57- amtrll 25.09.38 41  
Longuet, Jean sold. 12 Brg 4-4 20.09.38 2 abdomen
Lopez Lopez, Francisco sold 54 B-4 Ametralladoras 05.11.38 126  
Lopez Obrerero, Juan sargt 37 B-454 05.10.38 75  
Lopez Rodriguez, Gerardo sold 226B-9o3 Transmis. 07.11.38 154  
Lopez, José sold. 12 B- 3-1 23.09.38 23  
Lozano Alonso, Clemente sold. ?-517-4 01.11.38 97  
Luquez Martinez, José sold 45 O. Transmisiones 05.11.38 127  
Marchal, Daniel sold. 14 Bgda 22.09.38 12 pierna izq
Martinez Fernandez, Manuel sold 9 B-1-3 16.11.38 173  
Martinez Hernandez, Maximo cabo 1 B-3-1 05.11.38 124  
Martorell Soler, Salvador sold. 101 B- 402-2 25.09.38 40  
Matin Riesta, Fernando tte 12 B-3-1 21.09.38 4  
Medrano Calero, Florencio sargt 11 B-1-4 04.11.38 118  
Meson Blanes, José tte 226 B- 903-1 23.09.38 18  
Mira Saly, José sold 102B-237 08.11.38 162  
Monbast Mallofre, Juan sold 10-40. 20.11.38 178  
Montaner, Jonas sold. 14 B – 4 23.09.38 22  
Monterscy, Carl sold. 11 B- 42-2 24.09.38 33  
Monzon Gadiano, Felipe sold. 72 B-288-1 31.10.38 93  
Moreno Carmonda, Lesmes sold. 21.09.38 9  
Murcia Torres, Ginelano sargt 49B-34 Zapadores  07.11.38 155  
Navarro Terruel, Placido sold 43 B-102-407 06.11.38 135  
Noe Barce, Jaime sold. 15 B – 5-2 23.09.38 17  
Nuñez Gimeno, Pablo sold. 101 B-401-2 01.11.38 103  
Olivet Alabanar (Alomar?),José sold. 142 B-568-3ª 06.10.38 76  
Orbinol Solo, Esteban sold 59 B-1-2 06.11.38 139  
Ortiz Mata, Pedro sold. 387 B-72-3 11.10.38 83  
Otero Caso, Hipolito sargt 3 Grupo de Obuses 105 11.11.38 168  
Pages Morillo, Miguel sold. 141 B- 3-3 26.09.38 44  
Palma Ibañez, José sold. 101 B – 2ª 03.10.38 68  
Peña Ruiz, Rafael tte 226 B- 4 – Amtrll 25.09.38 34  
Pi, Juan Miguel sold. Bon 45 23.09.38 16  
Pinoya Sanchez, Miguel cabo 45 B (Division) 05.11.38 125  
Poch (Pach?) Premanch,Emilio tte 141 B-563-2 02.10.38 65  
Prada Caballero, Alfredo sold  59 EM 08.11.38 161  
Principe Lubrich, José sold. 29.09.38 55  
Rama Ripoll, Domingo sargt 4B-2 06.11.38 148  
Ramiro Rubias, Emilio sold 60 B-2-37 17.11.38 175  
Raventos Tutusan, Jose sold. 101 B-401-2 27.09.38 48  
Raya Gullin (Gillem?), Jose sold 11 B-9-1 06.11.38 140  
Redondo Varela, Manuel sargt 37 B- 145-2 02.11.38 112  
Requena Icho(Iclo?), Ramon sold. 102 B-406Ametrallad. 02.11.38 106  
Rico Falcon, Manuel sold. 311 B-24-2 10.10.38 80  
Ripoll Cedó, Antonio paisano 31.10.38 94  
Rivera, José Antonio sold. 45 B-14-3-1 (?) 17.10.38 92  
Robles Guasch (Guas?),- sold 130 B-518 Amt 06.11.38 149  
Rodriguez Lara, Pedro sold. 226 B- 3º Informaciones 05.10.38 73  
Rodriguez Sanchez, Manuel sold 9B-9 06.11.38 146  
Roig Folch, Jaime sold. 37 B – 148-2 25.09.38 36  
Romea Puig, Jaime sold. 144 B-3 Ametralladores 14.10.38 89  
Ronchal Angumi, Antonio cabo 59 B 03.10.38 71  
Ros Amigots, Joaquin sold 30 O.Y.P. 04.11.38 115  
Rosa Haro, Antonio sold. 13 B-2-3 23.09.38 14  
Rubio Perez, Luis sold. 21.09.38 10  
Rueda Pozas, Leovigildo sold 102 B-407-1 05.11.38 129  
Rueda Toca, Leovigildo sold. 102 B-407-4 04.11.38 121  
Sabater Bordas, Salvador sold 49 B – 159-4 06.11.38 143  
Saguri Saguri, Alberto sold 139 B-519-1 05.11.38 130  
Saiz Perez, Angel sold 1ª Agrupacion 2Bon1ªC 07.11.38 156  
Salusamo, Francisco cabo 102 B-406-3 06.11.38 134  
Sanchez Ferran, Angel sold. 12 B-4 Ametralladores 14.10.38 88  
Sanchez Savilla, Jesús sold. 37 B-147-1 07.10.38 79  
Sanite Alfredo, Salvador sold VCE Intendencia 09.11.38 164  
Sansa Garcia, Pablo cabo 1 B -3-1 06.11.38 144  
Santacreus Tomas, Antonio sold 227 B-478 Amt 07.11.38 152  
Santiago, Francisco sold. 21.09.38 8  
Sanza (Sansa) Garcia, Juan cabo 1ª Bdra 3 Bon 1 Cia 06.11.38 151  
Sarmiemto Garcia, José sold. 102 B- 406-3 02.11.38 111  
Segovia Busques, Manuel sold. 2ª – 33 01.10.38 62  
Servant, Albert sold. 14 B-antitanc 21.09.38 5  
Silva Armario, Francisco sold. 12 B-1-1 11.10.38 84  
Torres Ferrer, José tte 31 B-318 13.10.38 87  
Trallero Arnat, Ramon cabo 43 Ametralladoras 04.11.38 117  
Valdivieso Garcia, Cristobal sold. 226 B- 3º  05.10.38 74  
Vallan, Justo sold. 9 B-1-1 01.11.38 100  
Valle Gutierrez, Benito sold 1-4-PM 06.11.38 132  
Vicent Mallat, Salvador sold 42-226B-902-3 07.11.38 158  
Vidal Ferrant, Juan sold 202 B-3-2 05.11.38 128  
Vila Vernet, Felix sold. 101 B- zapadores 30.09.38 58  
Vilches Martin, Lorenzo sold. 101 B – 3-1 01.10.38 61  
Vilesa(Vilda?) Ferrer, Salvador sold. 141 B-563-1 26.09.38 42  
Villaverde Herrero, Martin sold. 102 B -408 C.Sagunto 02.11.38 109  
Villegas Escribano, Pedro sold. 226 B- 2-4 24.09.38 31  
Vives Prujeber (Injebers) Jose sargt 37 B- 146-1 28.09.38 51  
Vogen (?) sold. 16 B- 4-1 23.09.38 20  
Volta Pujades, Jaime sold. Bon 45, Div 24.09.38 29  

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.