ajuntament Cornudella

Els qui regiren la vila des de 1500 fins ara (1991). Miquel Martorell Garau.

ajuntament1929bn_600px

El llistat que ofereixo és fruit de les recerques iniciades a la documentació de la vila des de 1973, per encàrrec del doctor Vendrell i del farmacèutic Miquel Secall. Els documents de l’arxiu municipal, els de la parròquia, molts de particulars, els del Molí Salvat, i tants altres; han servit per anar confegint la llista dels qui regiren la vila, fos per l’encarrec del Comtat, del Virrei, de les forces ocupants, o deis veïns mateixos;  que de tot hi ha hagut a la vila.

La llista queda un xic freda. Però qui llegeixi entre noms i anys, podrà entendre els malsons que degué patir un Bertomeu Toda «menor» al moment dels Segadors, o un Josep Franquet i Joan Martí a la guerra de l’Arxiduc. O un Carles Viñes, assassinat en plena festa major en la Guerra del Francès, mentre un altre batlle era a les Corts de Cádiz. Cal resseguir amb atenció els alts i baixos del segle passat, i recordar els francesos, els reialistes, els liberals, els carlins, els federals, i demés: tots ells entrant i sortint pels portals, fent i desfent els governs de la vila.

I entrem al segle actual, amb els moviments obrers, estraperlos, corrupcions, dictablandes, guerra civil i, a la fi, la molt llarga dictadura del General Franco. De la qual ja n’hem sortit, grácies al poble. Si es llegeix el seguit de noms, entenent els desitjos, il·lusions, desenganys i patimenis dels qui han regit la vila en tot temps, els farem honor al seu esforç. Molts d’ells es repeteixen, per sí mateixos, o tambe per famílies. Però tots ells han tirat endavant el present i el futur de la nostra vila.

Queden encara un parell de noms que he trobat de molt enrera; Pere Scapolat (1378) i Ramon Scapolat (1382). Caldria afegir-los a altres més llunyans, Arnau de Cornudella (present en la conquesta de Mallorca el 1228) i Gerard de Cornudella (present en la conquesta de Valencia el 1238). Son noms per afegir a un llistat més antic, si es rebusca en altra documentació que jo no he pogut treballar.

I encara una altra reflexió. Aquest treball no vol ser definitiu; pot tenir errors i es mereix tota mena de correccions. Vol ser, aixó sí, una aportació al coneixement de la vida de la nostra vila.

Llistat d’alcaldes des de 1509 fins 1991

[column col=”1/2″]

1509 – 1581

1509 Bertomeu Pallarès
1512 Pere Monreal
1515 Joan Bta. Piquer (Batlle General des de 1518 fins a 1522)
1518 Pere Bonet
1521 Nicolau Pallares
1541 Joan Sabater
1561 Pere Aragonés
1566 Pere Aragonés
1581 Nicolau Pallares

1615 – 1699

1615 Guillem Voltes
1621 Bertomeu Toda (Batlle General 1627-1630)
1624 Pere Mas
1627 Joan Piquer de la Plassa
1630 Joan Sabater
1633 Bertomeu Toda menor (Batlle General 1637-1640)
1640 Joan Mas
1643 Pere Roca
1647 Joan Piquer
1651 Pere Roca
1654 Mateu Codo
1657 Bernat Vidal (Batlle General 1666-1669 i 1678-1681)
1666 Batiste Freixes
1669 Joan Toda
1671 Jeroni Domingo
1674 Bernal Vidal (Pere Torner, Batlle General 1675-1678)
1677 Batiste Freixes (destituit pel Virrei l’any 1678)
1678 Miquel Serres
1681 Joan Roca
1684 Batiste Freixes
1687 Miquel Serres
1690 Joan Martí
1693 Bernet Vidal (passa a Batlle General)
1694 Joan Roca
1696 Joan Martí
1699 Joan Martí (reelegit)

1702 – 1798

1702 Joan Martí (reelegit)
1705 Francesc Anguera
1708 Josep Franquet (Generalíssim dels Miquelets 24 juny – 8 juliol)
1708 Joan Crivillé (Cap de somatent)
1711 Joan Martí (depurat i mort a 5 dejuny 1712)
1712 Francesc Anguera
1735 Pere Bonet
1736 Joan Mas
1737 Josep Franquet
1738 Joan Crivillé
1739 Josep Roca
1740 Josep Serres i Lladó
1741 Jaume Voltes
1742 Joan Crivillé
1743 Joan Mas
1744 Joan Crivillé
1745 Josep Serres i Lladó
1746 Jacint Compte
1747 Joan Mas
1748 Jeroni Domingo
1749 Josep Aragonès
1750 Josep Serres i Lladó
1751 Anton Olives
1752 Joan Mas
1753 Josep Aragonès
1754 Josep Cavallé
1755 Josep Aragonès
1756 Jaume Voltes (Regidor Degà, regint la Batllia)
1757 Id.
1758 Josep Serres i Lladó
1759 Jaume Voltes
1760 Josep Aragonès (Regidor Degà, regint la Batllia)
1761 Josep Serres i Lladó (Id.)
1762 Josep Franquet
1763 Josep Serres i Lladó
1764 Josep Sentís
1767 Francesc Domingo
1769 Jaume Crivillé
1771 Jaume Pellicer
1772 Joan Pallejà
1774 Joan Bta. Revull (destituit el 20-XI- 1775, com també els regidors ler. i 2on.)
1775 Baltasar Serres (Regidor 3er. «regint la Batllia)
1776 Jaume Pellicer
1778 Jaume Voltes
1779 Pere Domingo (Regidor Degà, regint la Batllia)
1780 Francesc Domingo
1782 Carles Vinyes
1784 Josep Cugat
1786 Jaume Voltes
1788 Baltasar Serres 1823-1824)
1790 Josep Aleu i Pellicer
1792 Agustí Vendrell i Piñol
1794 Josep Pellicer
1798 Joan Foraster

1808 – 1899

1808 Pau Cugat
1809 Josep Compte
1810 Josep Miarnau
1811 (regeixen en la seva absència: abril – Francesc Cardona, maig – Joan Foraster, juny – Joan Juncosa, juliol – Pere Revull
agost – Joan Carré). Carles Viñes (nomenat el ler d’agost; assassinat presidint la festa Major, daltabaix del balcó, a la placa, el 17 d’agost)
1813 Francesc Domingo, comandant del somatent del Priorat
1814 Josep Aleu (destituït a l’entrada de Ferran VIlè. per ordre de 30 – VII)
1815 Jaume Pellicer
1816 Josep Aleu
1817 Josep AIeu
1818 Isidro Voltes (Regidor Degà, regint la Batllia)
1819 Antoni Rodés (destitut l’any següent per la revolta constitucional)
1820 Francesc Domingo
1821 Antoni Rodes
1822 Josep Aleu
1823 Joan Martí (destituit pel cop d’estat absolutista el 23 setembre)
1823 Josep Aleu (Josep Serres, Batlle General Honorari)
1824 Joan Forasté
1826 Joan Martí
1827 Josep Viñes
1828 Francesc Cardona
1830 Joan Martí
1831 Francesc Monfà
1832 Jaume Miró i Pallejà
1833 Francesc Domingo
1834 Josep Miarnau
1835 Francesc Domingo (destituit el 3 d’octubre 1836)
1836 Francesc Cardona (des de 8 oct. fins el 10 novembre)
1836 Josep Miarnau i Cabré
1837 Juan Adzeries i Piqué
1839 Francesc Cardona
1840 Josep Miarnau (no arriba a prendre possessió)
Francesc Cardona (fins el 13 de desembre)
Josep Miarnau (elegit el 13 desembre; no pren possessió, en passar a comanar la Diputació)
Francesc Domingo (fins el 31 gener 1841)
1841 Jaume Domingo
1842 Josep Miarnau
1843 Joaquim Domingo (flns el 18 de juliol)
1843 Joaquim Ferrandis
1844 Joan Ferrandis (guanya després de quatre disputades votacions a Joan Pujol, el 29 febrer)
1847 Josep Masip

[/column]

[column col=”1/2″]

1848 Jaume Olivé (Ramon Boqué, pedani d’Albarca)
1850 Irrancesc Pujol
1852 Jaume Miró
1854 Pau Miró (destituït el 29 d’octubre)
1854 Joaquim Domingo
1855 Antoni Rodés (destituït el 26 de juny de 1856)
1856 Francesc Domingo
1857 Josep Balañà
1859 Jaume Miró (dimiteix el 10 novembre)
1859 Josep Aleu
1861 Tomás Aragonés
1863 Pau Miró
1865 Ramon Aragonès i Sentís (destituït per l’autoritat Militar el mes d’octubre de 1867)
1867 Antoni Rodés
1868 Jaume Miró (destituït el 30 setembre)
1868 Josep Miró i Gomis, President de la Junta de la Revolució
1868 Josep Olivé i Roca, Cap de l’Ajuntament Provisional
1869 Joaquim Domingo i Mas (dimiteix el 26 març 1871)
(francesc Anglés ¡ Montlleó, pedani d’Albarca)
1871 Joan Bta. Salvat
1872 Miquel Aragonès i Adzeries (destituit el 27 setembre 1873)
(Joan Dalmau i Borràs, pedani d’Albarca)
1873-1877 Joan Bta. Salvat i Sabaté
(Marià franquet, pedani d’Albarca)
1877 Joan Estivill
1879 Josep Adzeries
1881 Joan Bta. Freixes i Toldrà
1883 Josep Olive i Roig
1885 Pau Perera Porqueras
1887 Joan Revull i Miarnau
1889 Joan RevulI i Miarnau
1890 Pau Perera i Porqueras
(francesc Anglés, pedani d’Albarca)
1891 Pau Perera i Porqueras
(dimiteix per malaltia a oct. 1893)
1893 Josep Olivé i Roig, interí
1894 Tomas Aragonés i Miró
(dimiteix per malaltia el 12 de juny)
1894 Josep Olivé i Roig
1895 Joan Adzeries i Freixes
1897 Jaume Miró i Adzeries
(interí des del primer de juliol fins el dia 11 del mateix mes)
1897 Joan Adzeries i Freixes
1899 Pere Gil i Osó
(destituit per el Governador Civil; hom inicia un procés contra ell
a falset a 26-11-1901, per rnalversament de diner;
l’alcalde Perpinyà retira els càrrecs a 4-V-1902)

1900 – 1991

1900 Pau Perera i Porqueras, interí
1902 Josep Perpinyà ¡ Domènech
(Josep Anglès, pedani d’A!barca)
1903 Josep Perpinya i Domènech
1906 Ramon Piqué i Cabré
1909 Joan Bta. Olivé i Fargas
1910 Joan Bta. Olivé i Fargas (reelegit)
1912 Josep Masip i Vilà
1913 Josep Masip i Vilà (reelegit)
1914 Bonaventura Font i Castany
(destituit per el Governador Civil el 17-VI- 1914;
s ‘inicia un procés contra elI el 81VIII de 1914)
1914 Baptiste Llorens i Vallverdú,
alcalde accidental (dimiteix per malatia el 4-1V- 1915;
l’ajuntament inicia un procés contra d’elI a 5-VI- 1915)
1915 Josep Miró i Sabaté, alcalde accidental
1916 Josep M. Masip i Vilà (destituit el 14-VII-1916)
1916 Joan Bta. Olivé, alcalde accidental fins 7 d’agost
1916 Baptiste Estivill i Corbella
1918 Conrad Miralles i Bonet
1920 Joan Bta. Olivé i Fargas
1922 Joan Bta. Olive i Vargas (reelegit)
(Agustí Martí, pedani d’Albarca)
1922 Zoilo lsern i Miralles
(elegit el 8-6; destituit el 2-10 pel
nou govern de Primo de Rivera)
1923 Joan Adzeries i Freixes
1924-1930 Jaume Miralles i Pallejà
(Josep Borràs, pedani d’Albarca)
1930 Emili Miró i Olivé
(fins el 14 d’abril de 1931)
1931 Joan Bta. Estivill i Corbella
1934 Joan Sabaté i Cardona (alcalde gestor fins 7-7-1935)
1935 Tito Juncosa i Llaurador (Conseller en Cap flns 261111936)
1936 Joan Sabaté i Cardona (íd., flns 2-1936)
Joan Sentís i Perulles (des de 18-2 fins 5-10)
Ramon Perulles i Estivill (President del Consell Administratiu,
des de 5-10 fins 16-10)
Joan Busquets i Garcia (des de 16/10 fins 31/12)
1937 Joan Aragonés i Llorens (Alcalde, des de gener fins a maig)
Joan Busquets i Garcia (Alcalde accidental el mes de maig)
Joan Aragonés i Llorens (des de juny fins 23/10)
Sebastià Oliveras i Dolced (des de 23-10 fins 31-12)
1938 Gaudenci Bodro (Conseller en Cap des de 1-1 fins 3-7)
Joan Anguera i Aragonès (Alcalde Accidental des de 8-6 al 10-6)
Miquel Perulles i Torné (des dé 10-6 fins 26-10)
Miquel Gost i Plana (Comissari Municipal amb totes les funcions,
segons decret de la Generalitat de 24/X; desapareix a finals de desembre)
1939 Interregne des de 1/1 fins 15/1 (omplert, mes o menys per
Josep Perulles i Guiamet), tot esperant les tropes.
Jaume Miró i Xatruch (nomenat a 20/1, a «las 10 horas», per decret
signat a falset, per el tinent M. A. -iI-legible- «del Cuerpo Jurídico Militar
de la Auditoría de Guerra Ejército de Ocupación, en nombre del Exmo.
Sr. General del Cuerpo del Ejército Marroquí»)
1939 Isidre Estivill Perpiñà (nomenat a 27/9/39)
1945 Joaquim Juncosa Puig (nomenat el 24-1-45) (mort violentament el 12-11-45)
1945 Josep M. Masip Vilà (Alcalde accidental)
1948 Josep M. Masip Vilà, (nomenat el 28-2-48)
Isidre lstivilI Perpiña (nomenat el 06-2-49)
1952 Josep Saperas Aragonés (nomenat el 03-12-52) (cessa el 15-5-54)
1954 Emili Miró Salvat (nomenat 14-10-54) (dimiteix el 26-1-57
1957 Josep Pallejà Piñol, (Alcalde accidental)
1957 Josep Argany Perulles (nomenat el 14-10-57)
1961 Joan Cardona Corbella (nomenat el 30-10-61) (cessa el 10-12-68)
1968 Ramon Sentís Aragonès, Alcalde Accidental
1969 Ramon Alzamora Juncosa (nomenat el 11-11-69)
1979 Àlvar Busquets Estivill (elegit el 19 abril 1979)
1983 Àlvar Busquets Estivill (reelegit)
1987 Àlvar Busquets Estivill (reelegit)
1991 Àlvar Busquets Estivill (reelegit)

[/column]

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.