Soldats enterrats al cementiri de Reus (darreries de 1938, inici 1939). Miquel Martorell

Per un casual, rebuscant veïns del Priorat enterrats al cementiri de Reus, m’he trobat amb una munió de soldats republicans provinents dels hospitals militars de Reus. He d’agrair les facilitats de l’Arxiu Administratiu i dels seus estudiosos Ezequiel Gort i Salvador Palomar.

Els llibres de registre del cementiri ens donen el nom i cognoms de l’enterrat, en dia que ingressa, on el posen, i d’on prové; de vegades encara afegeix l’edat. Creuant dades, també sabem la causa de la mort.

L’allau de militars comença al setembre 1938, amb una anotació del dia 19 que diu provinent de l’Hospital Militar antes I.P.Mata. Des d’aquest mateix dia els provinents de l’Hospital Militar són colocats en l’anomenada Fosa Militares. Aixó continua els dies següents fins que el dia 25 setembre ja s’habilita una Cripta Especial. El lloc d’enterrament es mantindrà a la Cripta Especial pels provinents de l’Hospital Base; fins que el 27 desembre s’habilita una nova Fosa Militares pels provinents de l’H. de evacuación.

.

Placa commemorativa al cementiri de Reus.
Placa commemorativa al cementiri de Reus.

.

La denominació de procedència canvia el dia 22 de setembre i ara es diu Hospital Base 22, fins que el 7 d’octubre, l’escribent abreuja en Hospital Base. A la fi de desembre 38 ens apareixen els provinents de l’H de evacuación, simultanejant els que venen de l’H. Base. Ja al mes de gener 39, només trobem soldats provinents de Hospital Militar. En arribar els franquistes, els cossos provenen de H. de Batalla, i són enterrats en fosa comun– zanja 6ª. Els morts amb parents a la ciutat sempre són enterrats en llocs individualitzats familiars, pagant les 15 pessetes corresponents.

Els aviadors acostumen a anar a una cripta especial. També cal remarcar la mitja dotzena d’internacionals enterrats. I encara els civils que provenen dels bombardejos d’Ulldemolins.

La publicació de la llista anota també el foli del registre, el nº d’ordre mensual i la resta de dades que els llibres ens ofereixen. És alfabètica per tal de facilitar la recerca de parents desapareguts:

LListat 1

Cognom Cognom Nom Dia enterr. On Prové de nª ordre Foli nº Causa
Abat Fox Blas 06/nov cripta especial H Base n 34 599 peritonitis
Abenojar Mancilla Pablo 16/nov cripta especial H Base n 81 601 asistoia
Abras Montadas Fidel 12 des cripta especial H Base n 28 605 prococis infecciosa
Adell Robert Maria 27 des fosa militares H de evacuacion n 92 608 anemia aguda
Agell Samon Esteban 14/nov cripta especial H Base n 77 601 intoxicacion
Aguilo Franquet Federico 15 set 3ª39 G linea de MZA n 41 590 decapitacion total
Alba Aviñó Emilio 03/oct cripta especial H Base 22 n 11 592 toxamic. del fetge
Alcarde Mor Julio 17/nov cripta especial H Base n 85 601 heridas metralla
Alexandre Cortes José 13 des cripta especial H Base n 34 605 meningitis
Alloza Lahoz Martin 14/oct fosa I Municipal n 55 594 endiocardititis
Almirall Juan Antonio 04/nov cripta especial H Base n 24 598 paralisis toxico
Alonso Perez Esteban 12/nov cripta especial H Base n 63 600 encefalitis
Amenós Busquets Ramon 09/oct cripta especial H Base n 37 593 asistolia aguda
Amigó Pagés Carlos 04/nov cripta especial H Base n 19 598 bronconeumonia
Andres Vila Antonio 22/oct cripta especial H Base n 95 596 peritonitis aguda
Andreu Gil Jacinto 07/oct cripta especial H Base n 27 593 peritonis tifica
Aranzana Arquero Geronimo 13/nov cripta especial H Base n 69 600 peritonitis hérula
Arboles Vives Isidro 13/nov cripta especial H Base n 74 601 fiebre tifoidea
Argemi Valls rafael 18/nov cripta especial H Base n 94 602 peritonitis colapso
Armeda Gil Enrique 15/oct cripta especial H Base n 66 595 asistolia
Arnó Cabot José 11/oct cripta especial H Base 22 n 44 594 asistolia
Arribas Huete Francisco 02/nov 4ª 110 A H Base n 4 597 tuberculosis pulmonar
Asens Perez Francisco 06/nov cripta especial H Base n 41 599 fiebre tifoidea
Atensio Burgos Antonio 29 des fosa militares H Base n 111 609 anemia aguda
Badell Mir Juan 05/oct 4ª173 A H Base 22 n 16 592 asistolia
Baella Gonzalez José 23 des fosa militares H Base n 69 607 conmocion cerebral
Balada Jaime 23/nov cripta especial H Base n 122 603 delirio agudo febril
Balart Vallverdú José 09/nov 4ª114 A H Base n 59 600 fiebre tifoidea
Baños Campoy Cayetano 08/oct cripta especial H Base n 31 593 peritonitis
Barcons Muntada Manuel 31/oct cripta especial H Base n 120 597 fiebre tifoidea
Baron Aliaga Eusebio 13 des cripta especial H Base n 31 605 heridas metralla
Batlle Cuella Juan 15/oct 4ª 176 A H Base n 71 595 fiebre tifoidea
Beltran Batista Jaime 08/nov cripta especial H Base n 56 600 sctoch nerviosa
Benach Frances Salvador 17 des cripta especial H Base n 45 606 neumonia
Benet Josep Francisco 29/oct cripta especial H Base n 106 597 sctok nerviosa
Bernabé Juan 20 set fosa militares H Militar n 49 590 heridas metralla
Bernabé Gallego Segundo 31 des fosa militares H Base n 122 609 colapso
Blanco Arrans Antonio 3 des cripta especial H Base n 8 604 pneumonia
Bolilla Carmona Juan 31/oct cripta especial H Base n 119 597 herida metralla
Bonastre Castafreda Loreto 22 set fosa militares H Base 22 n 55 590 xoc traumatico
Bonic Rafols Marcelino 29/oct cripta especial H Base n 108 597 neumonia
Borras Basedo Juan 22/oct cripta especial H Base n 94 596 peritonitis
Borras Puig Antonio 13 des cripta especial H Base n 35 605 stock nerviosa
Buisan Buisan José 31/oct cripta especial H Base n 121 597 colapso cardiaco
Buixeda Enrich Francisco 09/oct cripta especial H Base n 34 593 toxemia
Cabo Dominguez Pablo 31/oct 4ª 109 A H Base n 117 597 encefalitis
Cabulera Castells Pedro 21/nov cripta especial H Base n 112 602 peritonitis
Calatrava Antonio 13/nov cripta especial H Base n 73 601 heridas
Callat Ribes Rafael 17/nov cripta especial H Base n 86 601 anaerobis
Calvet Ventura Juan 06/nov cripta especial H Base n 37 599 perotonitis
Campomar Guitart Moisés 5 des cripta especial H Base n 18 604 pneumonomia
Campos Vendrell Ramon 12 des cripta especial H Base n 27 605 intox. xebertiana
Canovas Romero Antonio 17 des cripta especial H Base n 44 605 intox. xebertiana
Cañadas Guevara Martin 9 set fosa militares ctra S Ramon n 27 589 tract.craneo-antropoplisa
Cañellas Pablo José 20 set fosa militares H Militar n 47 590 fiebre tifoidea
Capell Rogelio 28 set cripta especial H Base 22 n 80 591 anemia aguda
Carbó Franquet Miguel 25 set cripta especial H Base 22 n 73 591 heridas metralla
Carbó Riu Joaquin 27 des fosa militares H de evacuacion n 90 608 insuf cardiaca
Carceller Piñol Pedro 27 set cripta especial H Base 22 n 79 591 heridas metralla
Carrillo Albanes Ramon 2 des cripta especial H Base n 6 604 encefalitis
Casafont Selva Juan 08/nov cripta especial H Base n 51 600 sincope circulatorio
Casellas Oraus Isidro 28/nov cripta especial H Base n 128 603 colapso cardiaco
Castello Barcelo Pedro 29/oct cripta especial H Base n 112 597 colapso cardiaco
Castellos Gamon Tomas 27 des fosa militares H de evacuacion n 93 608 caquetia post.traumatica
Castells Mayol Pedro 16/nov cripta especial H Base n 80 601 peritonitis postoperatoria
Castells Bella Andres 21/nov cripta especial H Base n 108 602 perinotinits
Castillon Albaceda Francisco 9 set fosa < I P Mata; 38 a n 24 589 enteroencolitis
Castillon de la Fuente Pedro 30 set cripta especial H Base 22 n 87 592 anemia aguda
Causadiaz Ribera Juan 03/oct cripta especial H Base 22 n 7 592 schock traumetico
Cazador José 18/nov cripta especial H Base n 99 602 schock traumetico
Cazorla Navarro Diego 06/nov cripta especial estacion MZA n 42 599 sincope circulatorio
Chapelli Pamies José 11/nov cripta especial H Base n 62 600 heridas metralla
Chicola Pedregosa Sebastian 23/nov 4ª138 C H Base; 35 a. n 125 603 miocarditis
Claudio Martinez Alberto 5 des cripta especial H Base n 16 604 intox nerviosa
Clausellas Serramalera Sebastian 12/oct cripta especial H Base 22 n 47 594 colapso cardiaco
Coll Torres Domingo 3 des cripta especial H Base n 7 604 intox nerviosa
Constanti Gras Francisco 20 des cripta especial ?; 74 a n 53 606 fractura de craneo
Consul Soler Enrique 27 des fosa militares H de evacuacion n 91 608 fiebre tifoidea
Corominas Tolrà Fernando 22/oct cripta especial H Base n 92 596 asistolia
Cuadras Argelagués Jaime 22 set fosa militares H Base 22 n 55 590 endocarditis
Cuadras Bruguera Francisco 10/oct cripta especial H Base 22; 33 a n 40 594 colapso cardiaco
Cuaita Muñoz Miguel 14/nov cripta especial H Base n 76 601 encefalitis
Cugat Martinez José 04/oct 4ª 172 A H Base 22 n 14 592 xoc traumatico
Dalmases Miguell Francisco 08/oct cripta especial H Base n 32 593 Txoremia
Daquel Roger 24 set fosa militares H Base 22 n 65 591 anemia aguda
de la Fuente Pulido Pulido José 15/oct cripta especial H Base n 65 595 heridas por arma de fuego
Dea Monico Martin 07/oct cripta especial H Base; 34 a. n 28 593 sxock
Deudes Pedro 08/nov cripta especial H Base n 49 599 encefalitis agudisima
Domingo Magre José 19/nov cripta especial H Base n 104 602 intox. Hebert.
Duch Tarrago Sebastian 12/nov cripta especial H Base n 64 600 peritonitis
Embrojo Encinas Gerardo 28/nov cripta especial H Base n 130 603 broconeumonia
Emilio Busquets Manuel 28 set cripta especial H Base 22 n 83 591 hemorragia craneana
Enquidalez Martinez Bernardo 25 set fosa militares ctra Alcolea (accidente)25a n 74 591 hemorragia interna
Escofet Pascual Antonio 15/oct cripta especial H Base n 70 595 fiebre tifoidea
Escofet Font Pedro 22 des fosa militares H Base n 66 607 toxemia
Estupita Estupiñá Francisco 12/nov cripta especial H Base n 65 600 xtoch
Fabregat Bells Ramis 9 set fosa <I P Mata; 25 a. n 25 589 enterocolitis
Falgas Barcelo Enrique 02/nov cripta especial H Base n 10 598 xoc traumatico
Fargas Ursula Modesto 23/nov cripta especial H Base n 124 603 peritonitis
Farrerons Vives Juan 14/oct cripta especial H Base n 58 594 toxemia
Faus Moran Luis 29/oct cripta especial H Base n 105 596 fiebre tifoidea
Fernandez de los Reyes Adrian 10/oct cripta especial H Base n 39 593 stock traumatico
Fernandez Ochave Valeriano 22 des fosa militares H Base n 65 606 tuberculosis pulmonar
Ferrandi Noguera Miguel 29 des fosa militares H Base n 110 609 pneumonia
Ferrandiz Peiró Francisco 13/oct cripta especial H Base n 52 594 amput. Muslo. Izq.
Ferrer Serramalera Francisco 13 des cripta especial H Base n 32 605 ampit. Pie izq.
Ferrer Brufau Pablo 20 des cripta especial ?; 70 a. n 54 606 hemorragia interna
Fiechann Marcel 22 set fosa militares H Base 22 n 57 590 heridas en el frente de batalla
Flavia Plana Gabriel 25 set cripta especial H Base 22 n 71 591 stotk traumatico
Fogués Peris Vicente 21/nov cripta especial H Base n 111 602 peritonitis
Gallego Milla Bernabé 25 set cripta especial H Base 22 n 72 591 heridas metralla
Gallo Señas José 02/nov cripta especial H Base; 23 a n 8 598 destr. cabeza accte aviacion
Garcia Gimenez Jose 08/nov cripta especial H Base n 55 600 congestion cerebral
Garrido Brines Gregorio 06/nov cripta especial H Base n 32 599 peritonitis aguda
Garriga Esteban 28 set cripta especial H Base 22 n 81 591 herida metralla
Gil Bigues Antonio 31/oct cripta especial H Base n 122 597 amputacion
Gimenez Vivar Luis 08/nov cripta especial H Base n 47 599 congestion cerebral
Gimenez Laparra José 13/nov cripta especial H Base n 72 601 fiebre tifoidea
Gomez Pardo Antonio 19 set fosa militares H Militar, antes IPMata;26a n 44 590 colapso cardiaco
Gomez Ezequiel 16/nov cripta especial H Base n 83 601 asistolia
Gonzalez Perez Matias 04/oct cripta especial H Base 22 n 13 592 erisipela
Gonzalez Alvarez Pedro 29/oct cripta especial H Base; 24 a. n 107 597 piotorax toxemia
Gonzalez de la Cruz Sebastian 3 des cripta especial H Base n 9 604 peritonitis
Gramar Viñuales Saturnino 18/oct cripta especial H Base n 79 595 fiebre tifoidea
Gramunt Ferrer José 11/oct cripta especial H Base 22 n 43 594 stock traumatico
Gual Borras Antonio 21 set fosa militares H Militar n 53 590 ?
Guevara Gimenez Manuel 20 des cripta especial ? n 55 606 fractura de craneo
Guitart Bautista 06/nov cripta especial H Base n 35 599 stock traumatico
Hendrihad Marde 04/nov cripta especial H Base n 20 598 pneumonia
Hera Rosell Pedro 02/nov cripta especial H Base n 13 598 conmocion y hepatitis
Hernandez Dominguez Juan 17 des cripta especial H Base n 43 605 estenorragia
Hizich Ignaz 20 set fosa militares H Militar n 46 590 stock traumatico post operatorio
Icart Goban Juan 04/nov cripta especial H Base n 25 598 fiebre tifoidea
Iglesias Castillon Emilio 12/nov cripta especial H Base n 67 600 miocarditis
Iglesias Torres Ignacio 21/nov cripta especial H Base; 26 a. n 116 603 enterrorragia
Isac Bruno José 27 des fosa militares H de evacuacion n 89 608 irritacion del ganglio
Jover Ariceta Ramon 22 set fosa militares H Base 22 n 56 590 stock traumatico
Labarsa Gimenez Felix 04/nov cripta especial H Base n 18 598 encefalitis
Lanuza Luengo José 04/nov cripta especial H Base n 28 599 peritonitis agudisima
Larrosa Castany Joaquin 16/nov cripta especial H Base n 82 601 stock traumatico
Linares Mengual Fernando 29 agst cripta especial < Hospital n 90 588 hemorragia interna
Linares Martinez Francisco 24 set cripta especial H Base 22; 19 a. n 63 591 fiebre tifoidea
Llanas Rosell Esteban 06/nov cripta especial H Base n 36 599 mengi. Enfel. Traumat.
Llaurach Saumell José 16/oct cripta especial H Base n 75 595 peritonitis
Llorens Laporta Simeon 28 des fosa militares H de evacuacion n 103 608 septicemia
Lobillo Alba Antonio 20 des fosa militares H Base n 57 606 schock traumatico
Lopez Soriano Manuel 05/oct cripta especial H Base 22 N 19 593 coma
Lopez Pastor Manuel 18/oct cripta especial H Base n 81 595 peritonitis
Lopez Masano Benito 18/nov cripta especial H Base n 98 602 colapso cardiaco
Lopez Carce José 16/oct cripta especial H Base n 74 595 encefalitis
Luis Pozo José 28/nov cripta especial H Base n 129 603 colapso cardiaco
Mallorca Hernandez Timoteo 05/oct cripta especial H Base 22 n 22 593 herida de metralla
Margumiere Payal Enrique 21/nov cripta especial H Base n 109 602 herida de metralla
Marsina Castello Ramon 25 set cripta especial H Base 22 n 70 591 heridas sufirdas en el frente de batalla
Marti Dock José 21 set fosa militares H Militar n 50 590 encefalitis
Martí Jordà José 06/nov cripta especial H Base n 31 599 intoxicacio nerviosa
Martinez Martinez Pedro 19/nov cripta especial H Base n 105 602 herida de metralla
Martinez Martin Valeriano 21/nov cripta especial H Base n 110 602 fiebre tifoidea
Masdeu Font Arturo 04/nov cripta especial H Base n 27 598 taxemia por gangrena
Mata Mayor José 18/oct cripta especial H Base n 78 595 toxemia
Maurin Castro Nicolas 29 set cripta especial H Base 22 n 84 592 colapso cardiaco vascular
Mazon Diego Pedro 21 set fosa militares H Militar n 52 590 herida de metralla
Membrado Calvo Placido 08/nov cripta especial H Base n 52 600 schock traumatico
Mengual Bisquert Juan 20 set fosa militares H Militar n 48 590
Mera de Jesus 14/oct cripta especial H Base n 57 594 herida de metralla
Merino Oliva Francisco 05/oct cripta especial H Base 22 n 20 593 heridas de bala
Merino Albaceda JoseIgnacio 02/nov cripta especial H Base n 9 598 peritonitis general
Metero Cabas Julio 23/oct cripta especial H Base n 97 596
Mir Juan Ricardo 11/oct cripta especial H Base 22 n 45 594 herida de metralla
Molina Navarro Diego 27 set cripta especial H Base 22 n 78 591 hemorragia interna
Montserrat Figueras Antonio 06/nov cripta especial H Base n 38 599 infeccion intestinal
Mora Vives Joaquin 29/oct cripta especial H Base n 104 596 schock traumatico
Mora Carreño Manuel 02/nov cripta especial H Base n 11 598 heridas de metralla
Moreno Valdivesa Gordiano 17/oct cripta especial H Base n 76 595 colapso cardiaco
Motos Valero Fernando 22/oct cripta especial H Base n 91 596 pictorex com(tivo)
Muñoz Gomez Nilo 05/oct cripta especial H Base 22 n 17 592
Muñoz Ballesteros Benigno 15/oct cripta especial H Base n 67 595 infeccion aguda corazon
Nadal Ortiz Luis 6 des cripta especial H Base n 20 604 encefalitis
Navarro Cardó Alfredo 09/oct cripta especial H Base n 35 593 schock traumatico
Nomen Roca Domingo 23/nov cripta especial H Base n 123 603 peritonitis
Noya Alcobé Ramon 11 des cripta especial H Base n 23 605 peritonitis
Oliver Pena José 24 set fosa militares H Base 22 n 62 591 schock traumatico
Oliveres Vivó Juan 9 set fosa <I P Mata: 36 a. n 26 589 Yctus apopletic.
Ornosa Monté Jaume 01/oct 3ª 7 J H Base 22 n 1 592 schock traumatico
Orsini Castillon Ferrand 23 set fosa militares H Base 22 n 61 590 ?
Ortega Rodriguez Pedro 28 des fosa militares H de evacuacion n 99 608 insuf cardiaca
Pacual Antonio 15/oct cripta especial H Base n 69 595 schock traumatico
Palau Arbós José 13/oct cripta especial H Base n 54 594 fiebre tifoidea
Palau Nuñez Juan 04/nov cripta especial H Base n 23 598 schok traumatico
Pallares Insa Francisco 22/oct cripta especial H Base n 90 596 colapso cardiaco
Parés Tuyà Jaime 17 des cripta especial H Base n 42 605 hemop(tia)insuper(ble)
Pascual Margalef Ramon 13/nov cripta especial H Base n 71 600 gangrena gaseosa
Pelegri Brusell Salvador 07/oct cripta especial H Base n 29 593 anemia asociada a schock traumatico
Pellicer Sadurni Jaime 18/nov cripta especial H Base n 97 602 peritonitis
Peña Bravo Leopoldo 12/oct cripta especial H Base 22 n 46 594 anemia asociada a post hemorragia
Perales Cabriada Francisco 01/oct cripta especial H Base 22 n 3 592 schotk traumatico
Perearnau Bisbal Juan 25 set cripta especial H Base 22 n 69 591 herida de metralla
Perez Teba Enrique 04/oct cripta especial entre Borjas y Riudecols n 15 592 mutilacion en todo el cuerpo
Perez Olivera Miguel 02/nov cripta especial H Base n 14 598 heridas de metralla
Perez Raval Salvador 06/nov cripta especial H Base n 40 599 colapso
Perez Tomas Juan 18/nov cripta especial H Base n 90 601 heridas
Perucho Vilanova José 14/oct 4ª174A H Base n 60 594 fiebre tifoidea
Pivernat Pivernat Enrique 21/nov cripta especial H Base n 113 602 fistola y colapso
Plana Lladó Juan 19 des cripta especial H Base n 50 606 intoxicacion
Pobla Perolba Luis 13/oct cripta especial H Base n 51 594 fiebre tifoidea y peritonitis
Pons Debeya Cristobal 30 set cripta especial H Base 22 n 85 592 toxemia consecutiva
Portella Villamate José 13/nov cripta especial H Base n 70 600 peritonitis
Pous Alsina Ramon 1 des cripta especial H Base n 4 604 intoxicacion nerviosa
Prat Puyola Modesto 04/nov cripta especial H Base n 26 598 schotk interno
Pujiula Tomas Gabriel 23/nov cripta especial H Base n 124 603 intoxicacion nerviosa
Pujol Benedicto Anselmo 25 des fosa militares H Base n 74 607 dis(cion) hemat(na) tub(sa)
Punset Rodelja José 09/nov cripta especial H Base n 58 600 fiebre tifoidea
Quera Castells Vicente 21 set fosa militares H Militar n 51 590 schock traumatico
Quiles Ubeda José 01/oct cripta especial H Base 22 n 2 592 schotk
Rebollo Rebollo Jacinto 26 set cripta especial H Base 22; 23 a. n 76 591 tifoidea
Rebull Balasch Juan 17 des cripta especial H Base n 41 605 coma cerebral
Reig Sanz Germinal 04/nov cripta especial H Base n 22 598 colapso cardiaco
Reñé Lllaberia Gabriel 18/nov cripta especial H Base n 95 602 heridas metralla
ReverteR Mañé Juan 09/oct cripta especial H Base n 33 593 sindrome peritoneal
Ribas Cañet Enrique 03/oct cripta especial H Base 22 n 6 592 ?
Ribas Mir Jaime 29 des fosa militares H Base n 109 608 disemi(on) tub(sa)
Ribera Mora Jaime 25 set cripta especial H Base 22 n 68 591 insuficiencia cardiaca
Rodriguez Torrents Miguel 08/nov cripta especial H Base n 50 600 peritonitis
Rodriguez Castillo Francisco 18/nov cripta especial H Base n 91 601 hemoneumotorax
Roig Sabater Juan 20 des cripta especial ?; 48 a. n 56 606 asfixia por compresion
Romagosa Miret Jose 06/nov cripta especial H Militar Base n 43 599 heridas de metralla
Romero Segarra Teodoro 11/oct cripta especial H Base 22 n 42 594 schock traumatico
Rosa Carrancio Pedro 16/nov cripta especial H Base n 84 601 peritonitis
Roses Lopez Antonio 18/oct cripta especial H Base n 80 595 peritonitis
Rovira Lloret Juan 29/oct cripta especial H Base n 111 597 infec por angina
Rubio garcia Mariano 17/nov cripta especial H Base n 87 601 hidroneumotorax
Ruiz Castañeda Amparo 09/oct cripta especial H Base n 36 593 anemia asociada por hemorragia
Sacall Anguera Esteban 29/oct cripta especial H Base n 109 597 fiebre tifoidea
Sala Cortada Ramon 18/nov cripta especial H Base n 92 601 broconeumonia doble
Saladié Arbos José 18/nov cripta especial H Base n 93 601 colapso cardiaco
Salvador Valls Francisco 11 set fosa <I P Mata; 31 a. n 30 589 colapso
Sanahuja Fontboté Pedro 22 des fosa militares H Base n 64 606 fiebre tifoidea
Sanchez Moreno Vicente 28 set cripta especial H Base 22 n 82 591 fiebre tifoidea
Sanchez Villaesla Francisco 13/oct cripta especial H Base n 50 594 peritonitis post op(cion)
Sancho Forcadell Agustin 07/oct cripta especial H Base n 26 593 sincope clorof (co)
Sans Tardio Guillermo 18/nov fosa procedte H de Tarragona n 100 602 heridas recibidas en el frente de batalla
Santamaria Puigpelat Ramon 19/nov cripta especial H Base n 103 602 peritonitis
Santañes Paul Antonio 26 set cripta especial H Base 22 n 75 591 heridas metralla
Segarra Rovira Ramon 05/oct cripta especial H Base 22 n 23 593 schotk traumatico
Segarra Ferrando Pedro 23 des fosa militares H Base n 70 607 miocarditis
Segués Navarro Vicente 03/oct cripta especial H Base 22 n 9 592 shotk traumatico
Sentis Simeon Jaime 29/oct cripta especial H Base n 110 597 asistolia
Serentill Pijoan Miguel 12 des cripta especial H Base n 29 605 abcso cerebral
Solanes Garcia Juan 7 set 3ª 38 K <camp d’aviació; 53 a. n 20 589 fractura base de craneo
Solanich Aubales Ramon 17/oct cripta especial H Base n 77 595 intoxicacion nerviosa
Solé Pamies Juan 09/nov 4ª115 A H Base; 24 a n 60 600 intoxicacion
Soler Grife Ramon 28 des fosa militares H de evacuacion n 104 608 fiebre tifoidea
Solsona Morató Juan 06/nov cripta especial H Base n 33 599 intoxicacion Eberkhiana
Soria Soriano Feliciano 5 des cripta especial H Base n 19 604 enterorragia
Suriol Chimo Magin 24 set fosa militares H Base 22 n 64 591 schotk traumatico
Surroca Bové Pedro 15/oct cripta especial H Base n 68 595 delirio agudo mental
Tallada Fibla Juan 22/oct cripta especial H Base n 93 596 gangrena
Tarés Pascual Silvio 10/oct cripta especial H Base 22 n 41 594 ?
Tarraso Climent José 28 des fosa militares H de evacuacion n 101 608 broconeumonia
Tarrés Abril Martin 13/oct cripta especial H Base n 53 594 hemorragia post tran(cia)
Tello Millan Juan 13 des cripta especial H Base n 30 605 heridas de metralla
Terrasa Suarez Miguel 21/nov cripta especial H Base n 114 602 escarlatina
To Coma Antonio 08/nov cripta especial H Base n 48 599 pneumonia
Tomas Orona José 03/oct cripta especial H Base 22 n 8 592 heridas metralla
Tomas Alberich Juan 5 des cripta especial H Base n 17 604 sincope cardiaco
Tormo Bertran José 31 des fosa militares H Base n 123 609 heridas por arma de fuego
Torrent Ricart Juan 06/nov cripta especial H Base n 39 599 schotk traumatico
Torrente Casals Miguel 21/nov cripta especial H Base n 115 602 enfisema por herida
Torrents Farré Antonio 04/nov cripta especial H Base n 21 598 fiebre tifoidea
Torres Vila Ginés 19 set fosa militares H Militar; 31 a. n 45 590 colapso cardiaco
Torres Casellas Luis 28 des fosa militares H de evacuacion n 100 608 anemia aguda
Valentines Cardona José 08/nov 4ª113 A H Base; 35 a. n 53 600 mocarditis
Valero Perez Juan 02/nov cripta especial H Base n 12 598 peritonitis
Vallés Soteras Gabriel 18/nov 4ª118 A H Base n 96 602 fiebre tifoidea
Valls Martinez Jaime 12/nov cripta especial H Base n 68 600 encefalitis
Vendrell Pagès Juan 08/nov cripta especial H Base n 54 600 schock
Vera Templado Leocadio 08/nov cripta especial H Base n 57 600 encefalitis
Vidal Castellon Joaquin 01/dic cripta especial H Base n 3 603 fiebre tifoidea
Vila Espuñe Francisco 12 des cripta especial H Base n 26 605 insuf(cia) resp (ria)
Viñas Argenich José 28 des fosa militares H de evacuacion n 102 608 schock
Viñete Espigol Juan 13 des cripta especial H Base n 33 605 pneumonia
Virgili Mercadé José 15/oct cripta especial H Base n 64 595 miocarditis
Viza Povet Salvador 30 set cripta especial H Base 22 n 86 592 toxemia
Xendra Povill Emilio 16/nov cripta especial H Base n 79 601 heridas
Zara Rodriguez Matias 12/nov cripta especial H Base n 66 600 sincope cardiaco

Llistat 2

Cognoms Cognoms Nom Dia enterr. On Prové de nº ordre Fol nº Causa
Alba Amat Antoni 4 gener fosa militars H Militar 25 41 schok traumatico
Alcazar Diaz Joan 6 gener fosa militars H Militar 43 42 heridas
Alsina Salvany Jaume 4 gener fosa militars H Militar 22 41 anemia
Argay Esteban Felix 10 gener fosa militars H Militar 59 42 anemia aguda
Argemi Argente Jaime 14 gener fosa militars H Militar 75 43 anemia aguda
Armengol Canes Miquel 2 gener fosa militars H Militar 8 41 gangrena gaseosa
Arnau Llagostera David 2 gener fosa militars H Militar 13 41 colapso
Badillo Caberas Tomas 2 gener fosa militars H Militar 11 41 abceso cerebral
Baldrich Casagualda Marceli (no) 2 gener fosa militars H Militar 12 41 gangrena gaseosa
Bastida Aldea Pacasio 2 gener fosa militars H Militar 5 41 peritonitis
Canturri Bergada Pere 6 gener fosa militars H Militar 46 42 peritonitis
Castellà Mongues Ramon 4 gener fosa militars H Militar 33 41 encefalitis
Castro Liviana Vicens 2 gener fosa militars H Militar 7 41 anemia aguda
Chacon Gonzalez Angel 14 gener fosa militars H Militar 76 43 gangrena gaseosa
Collado Chiva Francesc 4 gener fosa militars H Militar 35 42 ?
Cordomí Isern Josep 2 gener fosa militars H Militar 4 41 heridas
Escribano Mas Baltasar 6 gener fosa militars H Militar 44 42 gangrena seca
Faus Aguado Josep 2 gener fosa militars H Militar 1 41 peritonitis
Feliu Guasch Manuel 4 gener fosa militars H Militar 32 41 peritonitis
Fernandez Aldape Guillermo 4 gener cripta especial nº39 H Militar 20 41 aviador: acidente aviacion
Fernandez Castillo Josep 4 gener fosa militars H Militar 29 41 hemorragia interna
Fernandez Gonzalez Consol 8 gener fosa militars H Militar 54 42 meningitis
Figueras Servanta Estanislau 6 gener fosa militars H Militar (Serranto)47 42 < bombardeig Ulldemolins; pulmonia
Forcadell Matamoros José 11 gener fosa militars H Militar 66 42 ?
Forti Tarragó Luis 14 gener fosa militars H Militar 73 43 ?
Galan Muñoz Geroni 4 gener fosa militars H Militar 26 41 anemia
Gallart Viñas Magi 7 gener fosa militars H Militar 50 42 pioemia
Gallego Bieto Teofil 4 gener fosa militars H Militar 36 42 peritonitis
Garcia Biorreta Cesareo 8 gener fosa militars H Militar 56 42 heridas
Gimenez Delgado Josep 4 gener fosa militars H Militar 19 41 meningo encef(cas)
Gomez Grau Enric 4 gener fosa militars H Militar 24 41 broconeumonia
Gomez Gimenez Felipe 11 gener fosa militars H Militar 64 42 ?
Gonzalez de Diego Joan 4 gener fosa militars H Militar 27 41 meningitis
Guardia Blanch Pere 4 gener fosa militars H Militar 21 41 pio-neuf(rax)
Guiu Cabanes Lluis 2 gener fosa militars H Militar 10 41 peritonitis
Hombre para identificar 14 gener cripta especial H Militar 77 43 <bombardeig
Hombre para identificar 14 gener cripta especial H Militar 78 43 <bombardeig
Hombre para identificar 14 gener cripta especial H Militar 79 43 <bombardeig
Hombre para identificar 14 gener cripta especial H Militar 80 43 <bombardeig
Llaberia Gispert Josep 8 gener fosa militars H Militar – 18 a. 53 42 < 12,50 Solé: insuf (cia) cardiaca
Mallada Viejo Rafael 10 gener fosa militars H Militar 62 42 ?
Martinez Martinez Eloy 6 gener fosa militars H Militar 41 42 Pneu(mia) tra(ca)
Mata Escobar Josep 4 gener fosa militars H Militar 28 41 schok traumatico
Monsorné Escudé Isidre 2 gener fosa militars H Militar 2 41 schok traumatico
Moral Gutierrez Timoteo 4 gener fosa militars H Militar 30 41 paralisis
Muñoz Garcia Francesc 6 gener fosa militars H Militar 40 42 heridas
Muñoz Cantano Miquel 6 gener fosa militars H Militar 45 42 insuf (cia) cardiaca
Noguera Tortajada Manuel 8 gener fosa militars H Militar 55 42 schok y anemia
Pacheco Reina Francesc 2 gener fosa militars H Militar 14 41 heridas
Pamies Regena Ramon 11 gener fosa militars H Militar 65 42 ?
Pons Vila Josep 2 gener fosa militars H Militar 6 41 diatesis hem(ca)
Porcar Cavaller Ernesto 10 gener fosa militars H Militar 60 42 ?
Prats Jover (Torca) Josep 6 gener fosa militars H Militar 39 42 pneumotorax
Rafols Roset Daniel 4 gener 4ª150 C H Militar 23 41 ?
Reyes Bernasa Josep 6 gener fosa militars H Militar 42 42 enficema
Rodriguez Gallardo José 14 gener fosa militars H Militar 72 43 ?
Romero Sanchez Josep 4 gener fosa militars H Militar 34 42 peritonitis
Rosell Moliné Josep 2 gener fosa militars H Militar 3 41 broconeumonia
Sala (Solà) Oriol José Mª 14 gener fosa militars H Militar 74 43 ?
Sancho Zaera Pere 2 gener fosa militars H Militar 9 41 insuficiencia cardiaca
Sans Oriol Juan 10 gener fosa militars H Militar 61 42 ?
Serrahima Orts Josep 4 gener fosa militars H Militar 31 41 ?
Suñer Tapiolas Pere 4 gener fosa militars H Militar 22 41 schokt y septicemia
Vidal Pino Enric 7 gener fosa militars H Militar 49 42 broconeumonia
Zambudio Carrillo José 17 gener zanja 6ª H de Batalla 90 43 herida de guerra (fosa 6ªnº1)
Donate . JuanIgnacio 20 gener zanja 6ª H de Batalla 93 43 > dut a Mallorca; nota fol 44
Castro Otero Jose Mª 20 gener zanja 6ª nº 3 H de Batalla 94 43
Alejo . Alberto 20 gener zanja 6ª nº 2 H de Batalla 95 43
Leon . José 20 gener zanja 6ª nº 6 H de Batalla 96 43 < prisionero
Millón . Victorino 20 gener zanja 6ª H de Batalla 97 43 (nº 5)
Moro 7726 . . 20 gener zanja 6ª H de Batalla 98 43 (nº 4)
Crisolino . Lope 20 gener zanja 6ª nº 7 H de Batalla 99 43
Galindo Ros Jose Mª 22 gener zanja 6ª nº 9 H de Batalla 106 44 heridas recibidas en campaña
Garcia Perez José 23 gener zanja 6ª nº 10 H de Batalla 107 44 heridas recibidas en campaña
Velli . Ernesto 23 gener zanja 6ª H de Batalla 108 44 < paisano (fosa 5ª sin ataud)

Miquel Martorell Garau, Siurana 31 de maig 2009

5 respostes a “Soldats enterrats al cementiri de Reus (darreries de 1938, inici 1939). Miquel Martorell

  1. El llistat original esta en format HTML, i ara per ara no es pot publicar a la versió gratuïta de wordpress de manera òptima. L’he publicat com he pogut dins aquest post, tot i que no ha quedat del tot bé. De totes maneres, espero que l’ajudi.

  2. Hola Carles, t’escric per agraïrte la publicació d’aquesta llista que ha fet possible trobar el meu avi dessaparegut de la guerra. L’impacte ha sigut molt gran. M’agradaria tenir la informació per poder veure els arxius que heu consultat. Grącies, gràcies, gràcies.

    1. Hola Mercè, moltes gràcies a tu per l’agraïment. En primer lloc, m’alegro molt, moltíssim, que la llista t’hagi resultat útil i hagis pogut trobar al teu avi. En segon, dir-te que tot el mèrit d’aquesta llista és de Miquel Martorell Garau, que és qui va investigar durant anys per poder fer aquesta i altres llistes de soldats enterrats en varis cementiris. La intenció quan les vam publicar era precisament aquesta, ajudar a trobar persones de les quals potser s’havia perdut el rastre durant la guerra. El Miquel és qui deu tenir la informació que t’interessa. Si vols que et doni el seu contacte, pots enviar-me un correu a desdelesaubagues @ gmail.com

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.